Cifteli Qifteli. Çifteli Shqiptare. Special Albanian Full meas Instrument 89 cm. SEE VIDEO

Cifteli Qifteli. Çifteli Shqiptare. Special Albanian Full meas Instrument 89 cm. SEE VIDEO

  • $75.69

  • $75.69

Cifteli Qifteli. Çifteli Shqiptare. Special Albanian Full meas Instrument 89 cm. SEE VIDEO

SPECIAL! 100% Instrumental Full sized Albanian Cifteli (Qiftelia, Çifteli). A folk model produced from soft Willow tree by a traditional maker in Albania. Two strings and 13 frets... Soft Willow is one of the best wood for a cifteli...Length : 89 cm... Cover : 17.5 cm... Height : 12 cm... Weight : 640 grams... Spare strings included... Çifteli e plotë popullore, instrumentale. E prodhuar nga mjeshtri trandicional dhe unik i këtij modeli prej drurit special të Shelgut të butë, një nga materialet më të mira... Përmasat: 89 X 17.5 X 12 cm. Pesha 640 gram